Fönsterrenovering

Rötskadat trä bytt i fönsterbåge, ny kittning.

Vi hjälper dig med:

• funktionskontroll
• smörjöversyn
• byte av beslag
• reservdelar (brett kontaktnät)
• byte av rötskadat trä
• justering av bågen
• glasning
• kittning
• målning
• tätning
• bullerdämpning

Läs om fönster, fukt och innemiljö här.